Formularz kontaktowy

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje według schematu opisanego poniżej, w kolejnych podpunktach.

4.2. O cenie Produktu, który jest przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, o obowiązku ich uiszczenia, Sprzedawca informuje Klienta w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl przebiega według poniższego schematu:

4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia i jego opłaceniu metodą Elektronicznych Płatności,

4.3.2. Po opłaceniu Zamówienia metodą Elektronicznych Płatności Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji jest potwierdzone wiadomością e-mail, którą Sprzedawca wysyła Klientowi na adres, który Klient podał w momencie składania Zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.4. Wykonanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie odbioru osobistego Produktów zakupionych przez Kupującego lub w momencie odbioru Produktów od kierowcy firmy kurierskiej potwierdzonej podpisem Klienta na liście przewozowym i dokumencie WZ.

4.5. Sprzedawca w wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od niego, zastrzega sobie prawo do anulacji Umowy Sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi na konto bankowe wszelkie środki pieniężne, jakie zostały wpłacone przez Klienta. O anulacji zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie.

4.6. Dowodem wykonania Umowy Sprzedaży jest faktura VAT. Klient oświadcza, że zgadza się na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Sprzedawcy zamiast paragonu fiskalnego.