Formularz kontaktowy

REKLAMACJE I KOREKTY FAKTUR

 7.1. Wszelkie reklamacje, które dotyczą Produktów i Usługi Transportowej powinny zostać wysłane na adres Oddziału Sprzedawcy, gdzie dokonano Zamówienia. Lista Oddziałów Sprzedawcy oraz wzór pisma reklamacyjnego dostępne są na stronie sklepu internetowego RemontiBudowa.pl.

7.2. Reklamacja powinna zawierać:

7.2.1. Imię oraz nazwisko lub nazwę firmy i jej numer NIP oraz adres zamieszkania albo siedziby,

7.2.2. Telefon kontaktowy,

7.2.3. Opis reklamowanego Produktu lub Usługi Transportowej,

7.2.4. Dołączony dowód zakupu Produktu,

7.2.5. Dołączony protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności spisany w obecności kierowcy firmy kurierskiej,

7.2.6. Datę sporządzenia reklamacji,

7.2.7. Własnoręczny podpis pisma reklamacyjnego.

7.3. Sprzedający nie odpowiada za wady sprzedanego towaru, w sytuacji gdy Klient w momencie sprzedaży o wadzie tej wiedział.

7.4. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada zostanie stwierdzona w terminie 2 lat od daty wydania towaru.

7.5. Gdy sprzedaż miała miejsce po 24.12.2014 r. Klient ma prawo żądać rozpatrzenia reklamacji w dowolny z powyższych sposobów z tym że:

7.5.1. Gdy towar jest reklamowany pierwszy raz Sprzedający może zaproponować kupującemu wymianę lub naprawę gdy jest to tańsza opcja,

7.5.2. Gdy jest to kolejna reklamacja dotycząca tej samej wady na ten sam towar, Sprzedający nie może odmówić Klientowi prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, 7.5.3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić tylko w sytuacji stwierdzenia wady istotnej.