Formularz kontaktowy

PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

3.1. Sprzedawca w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl prezentuje ceny netto i ceny brutto z podatkiem VAT wyrażone w polskich złotych PLN.

3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stosowania różnych cen dla tych samych Produktów w zależności od Oddziału.

3.3. Oferta na produkty oznakowane "ceną specjalną" zachowuje swoją ważność tylko w sklepie internetowym www.remontibudowa.pl (nie jest ona wiążąca w sklepach stacjonarnych sieci Platforma Dla Remontu i Budowy).

3.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania Klientom rabatów i bonów towarowych w postaci procentowych i/lub wartościowych upustów: rabat liczony jest od ceny jednostkowej netto towaru, Bon obniża wartość kwoty do zapłaty. Upusty nie dotyczą palet i usługi transportowej. Upusty mają charakter jednorazowy i nie przysługują Klientowi ponownie w przypadku odstąpienia od umowy.

3.5. Sprzedawca gwarantuje, że Produkty oferowane w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie Produktu zaznaczono wyraźnie inaczej – dotyczy to zwłaszcza Produktów przecenionych pochodzących z rezerw magazynowych lub końcówek serii. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mają wszelkie wymagane prawem polskim atesty i certyfikaty.

3.6. Przecenione towary, o których mowa w punkcie 3.5., Klient będący konsumentem ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni na mocy odstąpienia od umowy. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy przedsiębiorców.

3.7. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby opisy i zdjęcia Produktów umieszczone w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl były maksymalnie dokładne i zgodne z rzeczywistością. Jednak Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędne opisy i zdjęcia dostarczone mu przez współpracujących z nim Dostawców.

3.8. Waga podana w kartach produktów ma charakter orientacyjny. Ze względów logistycznych (do celów kalkulacji ceny transportu), część produktów może mieć podaną inną wagę, niż ta, która jest rzeczywistą wagą produktu.

3.9. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Klienta informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w opisach Produktów.

3.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych związanych ze sprzedażą Produktów.

3.11. Sprzedawca, w zależności od ilości oraz rodzajów zamawianych Produktów może dodawać w sposób automatyczny do Formularza Zamówienia płatności za opakowanie, w szczególności za palety, na których umieszczane są Produkty. Sprzedawca stosuje palety bezzwrotne, chyba że w opisie produktu wyraźnie zaznaczono inaczej (dotyczy zwłaszcza palet niestandardowych pod płyty g-k).

3.12. Palety zwrotne Klient ma prawo zwrócić w dowolnym Oddziale Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia tylko takich palet, które nie są uszkodzone. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt palety zwrotnej, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Sprzedawcę.