600 421 897

Formularz kontaktowy >>

Formularz kontaktowy

POLITYKA PRYWATNOŚCI W FIRMIE SAINT-GOBAIN POLSKA SP. Z O.O. SIECI PLATFORMA DLA REMONTU I BUDOWY

1. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl jest firma Saint-Gobain Polska Sp. z o.o., zarejestrowana przy ul. Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000124376, REGON: 014904535, NIP: 5262297860, Kapitał zakładowy: 210 549 000 PLN, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady określone w Regulaminie sklepu internetowego RemontiBudowa.pl. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności firmie obsługującej Elektroniczne Płatności oraz firmie świadczącej Usługę Transportową, tylko w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji Zamówienia.

3. Administrując danymi osobowymi, Sprzedawca działa w zgodzie z przepisami prawa polskiego. Sprzedawca jest zarejestrowany w bazie danych Generalnego Inspektora Danych Osobowych jako podmiot przetwarzający dane osobowe.

4. Sprzedawca zbiera jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Sprzedawcę usług. W oparciu o Formularz Zamówienia dostępny w sklepie internetowym RemontiBudowa.pl zbieramy następujące dane: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Klienci będący przedsiębiorcami zobligowani są do podania numeru NIP swojej firmy. Podanie wymienionych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji świadczonych przez Sprzedawcę usług. Wymienione dane nie są weryfikowane przez Sprzedawcę, wobec czego użytkownicy sklepu internetowego RemontiBudowa.pl zobligowani są do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Wszelkie dane przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego RemontiBudowa.pl są szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL z kluczem 256-bitowym.

6. Wszystkie informacje przechowywane w systemach informatycznych Sprzedawcy są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do przetwarzania tych danych są upoważnieni pracownicy Sprzedawcy. Sprzedawca prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

7. W celu dostosowywania oferty handlowej do potrzeb Klientów, Sprzedawca wykorzystuje tzw. pliki cookies.

8. Pliki cookies są danymi informatycznymi, które zapisywane są na dysku twardym urządzenia, z którego korzysta Klient łącząc się ze stroną sklepu internetowego RemontiBudowa.pl.

9. Na podstawie plików cookies Sprzedawca tworzy statystyki, które pozwalają mu lepiej zrozumieć zachowania użytkowników na stronach sklepu internetowego RemontiBudowa.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do tworzenia i analizy statystyk we współpracy z zewnętrzną agencją SEM/SEO.

10. Oprócz celów statystycznych, Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do utrzymania odpowiednich funkcjonalności sklepu internetowego RemontiBudowa.pl, w szczególności takich jak utrzymanie sesji logowania, a także przywracanie stanu porzuconych przez użytkownika koszyków zamówień.

11. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta jest Sprzedawca.

12. Użytkownicy chcący usunąć swoje dane osobowe z systemów informatycznych Sprzedawcy powinni wysłać prośbę w tej sprawie na adres platforma.b2c@saint-gobain.com. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia wszystkich danych nie będących danymi osobowymi.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

14. Wszelkie dane osobowe zgromadzone w systemach informatycznych Sprzedawcy mogą być udostępniane na żądanie uprawnionych organów państwowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.