Formularz kontaktowy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES W FIRMIE 3W Platforma Budowlana SP. Z O.O. SIECI PLATFORMA DLA REMONTU I BUDOWY

§ 1

3W Platforma Budowlana Sp. z o.o., ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS: Nr 0000562258, NIP: 5842733846 wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.remontibudowa.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

§ 3

1. Użytkownik w celu utworzenia konta w Portalu, złożenia zamówienia w sklepie internetowym lub skontaktowania się z 3W Platforma Budowlana musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do utworzenia konta w Portalu, złożenia zamówienia w sklepie internetowym, czy udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi.
3. Użytkownik może także skontaktować się z 3W Platforma Budowlana wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z 3W Platforma Budowlana, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest 3W Platforma Budowlana.
2. 3W Platforma Budowlana może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

3W Platforma Budowlana informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu, wysyłki newsletterów oraz prowadzenia marketingu, Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy płatności dostępnych w Portalu, urzędy, podmioty, za których pośrednictwem Użytkownik może ocenić zakupy w sklepie internetowym oraz organy wykonujące władzę publiczną.

§ 6

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych.
2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
b) na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

§ 7

1. 3W Platforma Budowlana przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Użytkownika 3W Platforma Budowlana w trakcie kontaktu, w celu marketingowym polegającym na promocji 3W Platforma Budowlana, jego usług oraz Portalu, wysyłania newslettera, analizowania czy Użytkownik zapoznaje się z treściami w nim zawartymi i które z nich czyta najchętniej, a także dokonania rozliczania z Użytkownikiem po skorzystaniu przez niego z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz umowy o założenie konta w Portalu.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, w tym analizowanie czy Użytkownik czyta newslettery, które treści w nich zawarte czyta najchętniej oraz dopasowywanie treści newslettera do zainteresowań Użytkownika, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.
3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, 3W Platforma Budowlana ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

§ 8

1. Dane osobowe przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przetwarzane będą przez czas trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu założenia konta albo złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
2. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez 3W Platforma Budowlana lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z 3W Platforma Budowlana będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.
3. Dane osobowe będą także przetwarzane w celu realizacji prawa odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz przez czas konieczny do wykazania prawidłowości ich realizacji, który to czas odpowiada okresowi przedawnienia roszczeń.

§ 9

3W Platforma Budowlana stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10

1. Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z 3W Platforma Budowlana w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.
2. Użytkownik nie ma możliwości założenia konta w sklepie internetowym lub zawarcia w jego ramach umowy sprzedaży w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 11

1. 3W Platforma Budowlana wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny 3W Platforma Budowlana.
2. 3W Platforma Budowlana przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;
d. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Portalu;
e. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i 3W Platforma Budowlana na innych stronach internetowych,
f. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia 3W Platforma Budowlana przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 12

1. 3W Platforma Budowlana informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. 3W Platforma Budowlana wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez 3W Platforma Budowlana poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 13

3W Platforma Budowlana informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 14

1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jej serwerach.
3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

§ 15

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.

§ 16

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez 3W Platforma Budowlana Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: platforma.b2c@3wpb.pl.
2. Polityka znajduje się na stronie www.remontibudowa.pl oraz w siedzibie 3W Platforma Budowlana.